ĐÓN CHÀO HAI THÀNH VIÊN MỚI THAM GIA VÀO HỆ SINH THÁI MGI

ASN là đối tác hệ sinh thái về công chứng hồ sơ pháp lý BĐS. Việc kí kết hợp tác hệ sinh thái với ASN sẽ giúp cho việc công chứng hồ sơ pháp lý bất động sản trở dễ dàng, nhanh chóng và minh bạch hơn.

Cũng tham gia vào buổi lễ kí kết này là MIFI – Hóa Đơn Điện Tử An Toàn. Việc hợp tác giữa MGi và MIFI sẽ mang lại giải pháp tích hợp chữ kí số giúp quá trình giao dịch của các nhà môi giới trở nên dễ dàng, thuật tiện và gia tăng tính pháp lý. Đồng thời thúc đẩy nhanh việc mua bán, ký kết hợp đồng giao dịch BĐS trong hệ thống MGi và đảm bảo tuân thủ tính pháp luật.

#mgiproptech#mgirealtorx#realtorx