OUR ECOSYSTEMS & PARTNERS

MGi Realtor Ecosystem & Strategic Partners

Hệ sinh thái MGi PropTech và các Đối tác chiến lược

Các hệ sinh thái trong lĩnh vực bất động sản hỗ trợ cộng đồng môi giới MGi RealtorX

MGi Realtor Ecosystem

Đối tác ngân hàng, tài chính

Đối tác ngân hàng, tài chính

Finance Partners

Đối tác pháp lý

Đối tác pháp lý

Legal Partners

Đối tác công chúng

Đối tác công chúng

Notaized Partners

Đối tác công nghệ

Đối tác công nghệ

Technology Partners

Đối tác xây dựng, nội thất

Đối tác xây dựng, nội thất

Contruction Interior Supply Partners

Đối tác phong thuỷ

Đối tác phong thuỷ

Fengshui Partners

Đối tác Marketing, Đào tạo

Đối tác Marketing, Đào tạo

Marketing, Training Partners

Chủ đầu tư, sàn phân phối BĐS

Chủ đầu tư, sàn phân phối BĐS

Developers, Agencies

Các Đối tác chiến lược

Strategic Partners

Liên hệ với MGi PROPTECH

Contact us

Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Quý đối tác.
Chúng tôi sẽ phản hồi lại khi nhận được thông tin.
VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN

    Enter your first name

    Enter your phone

    Example: gmi@gmail.com