Cùng với toà S9, S7.03 và S7.05 là các toà căn hộ được chủ đầu tư Vinhomes ra mắt đầu tiên của phân khu The Origami.

Với lợi thế là toà căn hộ được ra mắt đầu tiên, các toà căn hộ này sẽ có giá bán thấp nhất so với các toà còn lại của phân khu The Origami.

Mặt bằng điển hình toà S7.03

Toà S9.01 là toà chữ Z bao gồm các loại hình căn hộ: Căn hộ Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN. Số căn hộ của mỗi tầng là 21 căn/tầng.

Mặt bằng điển hình toà S7.05

Toà S7.05 là toà chữ U bao gồm các loại hình căn hộ: Căn hộ Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN. Số căn hộ của mỗi tầng là 19 căn/tầng.

Lộ trình tăng giá của phân khu The Origami Vinhomes Grand Park

Tiếp nối sau Toà S9, các toà căn hộ của phân khu The Origami sẽ được ra mắt theo thứ tự S7 (các toà còn lại), S8, S10 và cuối cùng là S6, tương ứng với lộ trình tăng giá 4.3%, 5.4%, 6.2% và 7.2%. 

HOTLINE: 19006734